The Zone: Kokomo vs. Tech 10/14

kokomo-tech

Kokomo defeats Tech 44-21.