The Zone: Lutheran vs. Linton-Stockton 11/18

lutheran-linton-stockton

Linton-Stockton defeats Lutheran 43-14.