The Zone: Whiteland vs. Roncalli 12/9

Roncalli defeats Whiteland 53-50.