The Zone: Avon vs Hamilton Southeastern

Avon defeats Hamilton Southeastern 38-7.